Elke lidmaat se adres plaas hom/haar in ‘n geografies omlynde area.
Wyksbyeenkomste fokus op hierdie gesinne en families wat in ‘n bepaalde area woon.  Die wyksbyeenkoms word deur ‘n ouderling/leraar/fasiliteerder aangebied.

Die wyksbyeenkomste vorm deel van ‘n “driemanskap geleenthede” en hulle familienaam is Kleingroepe. (Bybelstudiegroepe, Omgeegroepe en Wyksbyeenkomste). Lidmate het die vryheid van keuse om by enige van die drie groepe in te skakel. Kontak die leraars of kerkkantoor hieroor.

By al drie hierdie byeenkomste word die ruimte geskep om die waardes van lering, versorging en diens te ontdek en uit te leef. Die wyse waarop die drie verskillende groepe saamgestel word en hoe gereeld hulle saamkom verskil van mekaar. Lees hieroor meer onder Kleingroepe
TOERUSTINGSAANDE
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux