Die NG Noord Gemeente is betrokke by verskeie uitreik aksies
1. Illingulethu Gemeentebediening
2. Die Wolmarans gesin in Engeland
3. Die Gideons Internasionaal in die Swartland

Die Gideons Internasionaal in SA se doelwit vir 2010/2011 is R18,000 000.00 om te betaal vir Bybels en Testamente wat geplaas word in Hotelle, Hospitale gevangenisse, Graad 8 leerders in al die skole in SA . Daar is ook n geloofsfonds doelwit van R9,000 000.00 vir Bybels en Testamente buite SA.
Vir die Wereldbeker Sokker was Drie Talige Testamente in Hotelle en gastehuise geplaas in Frans, Spaans en Engels. In Malmesbury is 136 Testamente in Xhosa, Engels en Afrikaans aan die SAPD uitgereik in Julie 2010.

4. Die Kairos Gevangenis bediening
5. Die Amos plaasbediening
6. Elkana Straatkinderbediening
7. Die Veitch gesin in Malawi
Veitsche gesin
UITREIKORGANISASIES
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
n Brief van Ds Kobus Swart wat daar besoek afgel het en groete stuur van die Veitsche
Uitreik na Chatsworth!

Ons gemeente beplan n uitreik na die gemeenskap van Chatsworth, n woongebied op die N7, op Sondag 29 Julie 2012 om 15h00.

Indien u n bydrae wil maak, ons benodig nog warm klere en komberse wat by die kerkkantoor afgegee kan word.

Navrae Rala Lesch 073 255 7614.
Uitreik deur Karios
Kairos Uitreik  (6 - 9 Sep 2012)
Ons het vanjaar werklik n baie gesende uitreik by Malmesbury Gevangenis gehad. 24 Gevangenis het die voorreg gehad om die uitreik wat oor 4 dae strek, mee te maak. Ons Hemelse Vader het maar net weereens kom wys dat Sy Liefde groot is en Hy werklik by magte is om mense se lewens te verander, al wil ons as mense dit nie altyd so insien nie.
Die Kairos-span wil Gemeente Swartland-Noord bedank vir julle betrokkenheid by die uitreik deur Gebede, koekies wat gebak is, finansile ondersteuning en belangstelling. Ons gemeente se harte was vanjaar werklik groot.
Groete.  Kairos Malmesbury
Canzibe-besoek

Ds.Wikus van der Walt van Canzibe in die Transkei, besoek Malmesbury vanaf 19 tot 27 September.

Hy preek op Sondag, 23 September in die Moedergemeente.
Alle Kleingroepe of individue wat graag n besoek van hom wil ontvang moet vir Isabel Theunissen kontak by 022-482 3368.
n Byeenkoms van alle gemeentes wat hom ondersteun word gehou in Moedergemeente se kerksentrum op Saterdag, 22 September om 09:00.

Almal wat belangstel is welkom om dit by te woon.