Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Hallo alle vriende in Christus,

Hierdie webtuiste is een van die  nuwe en vars maniere waarop ons as gemeente mekaar wil versorg, toelig en bemoedig. Met hierdie nuwe moderne gereedskapstuk, kan ons sekerlik ook na mense buite die gemeente uitreik en selfs na hulle kommentaar en bydraes luister.

Wat ín opwindende geleentheid!

Mag ons elkeen ook binne hierdie media opnuut en weer ontdek dat Jesus die opgestane Here is en dat Hy ons, as Sy kerk, met die waarheid van die Evangelie toevertou. Nie net ter wille van ons nie, maar juis ook ter wille van hulle wat nie deel van Sy kerk is nie.

Welkom in die kuberruimte!

SeŽngroete,

Ds George Prinsloo
TUISBLAD
2020
Besoek gerus ons Facebook bladsy en gesels saam - kliek hier
My droom vir die Gemeente - Ds Jan Steyn
1. 'n warm ruimte,
2. inspirerende eredienste,
3. al hoe meer van ek en my na ons,
4. diversiteit,
5. maniere van besluitneming,
6. God se Woord beter te verstaan,
7. dat ons as gemeente op die Here sal fokus.

Dankie vir die voorreg om saam met my kollega en broer Ds. George julle herders en vriende te kan wees en ..
....
Missie
Om as gemeenskap van gelowiges God se wil te ontdek, leer ken, uit te leef
onder leiding van die Woord en Gees
deur middel van groei-, fees-, diens- en getuienisgeleenthede.
Welkom by ons webblad.
Blaai deur - Kyk heen-en-weer,
Lewer Kommentaar - Maak 'n bydrae.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas
Ons wil graag lidmate aanmoedig om die kerkkantoor te verwittig van enige lief en leed in die gemeente, sodat ons dit op die afkondigings kan plaas.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.