NG KERK
SWARTLAND-NOORD
ALGEMEEN
NEEM KENNIS
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Goue Aar Tehuis

As iemand belangstel om ‘n inwoner van die Goue Aar ouetehuis te bederf met ‘n koek of cup cakes en ‘n klein geskenk  vir sy / haar verjaarsdag, kontak asseblief vir Beryl Els op 084 999 3388.


Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Lidmate is welkom om van die DVD’S op die tafel in die voorportaal van die kerk te neem en tuis te kyk of dalk in omgeegroepe te gebruik. Dit moet net weer teruggebring word dat iemand anders dit ook weer kan gebruik.

Baie dankie aan die lidmaat wat dit vir ons geskenk het.
GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE WEEK

Dinsdae:   06:30  Mans Bybelstudie
Woensdae:  06:00 CBMC
                      09:30 Biduur ACVV DIenssentrum
                      15:30 Sendingondersteuners
Vrydae:        09:00 Gebedsvriendin
Sondae        09:00 voor kerk in die Konsistorie
Elke tweede Woensdag tussen 13:00 - 14:00 - Stilword geleentheid in die Kelder

24H GEBEDSWEEK 1-7 SEPTEMBER 2019 BY AGS KERK IN DIE WINGERD
Daar is ‘n lys by die Kerkkantoor, en voor in die portaal van die Kerk indien u sou belangstel, klein groepe ook welkom.

Ons het ‘n behoefte identifiseer vir geestelike toerustings geleenthede. 

“The man who mobilizes the Christian Church to pray, will make the greatest contribution to world evangelism in history”
Andrew Murray