Kleingroepe is enige groep persone wat die bedoeling het om deel te word van n byeenkoms waar hulle aan lering, versorging en diens blootgestel
word.

In Swartland Noord is daar drie tipe kleingroepe. Bybelstudiegroepe, Wyksbyeenkomste en Omgeegroepe. Enige iemand is by enige van hierdie
groepe onvoorwaardelik welkom.

V Die Bybelstudiegroepe l meer klem op lering en word by wyse van vrye assosiasie saamgestel. Kom gewoonlik weekliks bymekaar.
V Die Omgeegroepe l meer klem op onderlinge versorging en diens en word ook by wyse van vrye assosiasie saamgestel. Kom gewoonlik
weekliks of twee weekliks bymekaar.
V Die wyksbyeenkomste l meer klem op lering en diens en word hoofsaaklik saamgestel deur ongeveer 20 gesinne wat in dieselfde
omgewing/wyk woon. Kom gewoonlik maandeliks bymekaar.

Alhoewel die drie groepe klassieke aksente het, wissel dit tog ook van groep tot groep. Die Heilige Gees se werk in groepe kan nooit volledig vasgepen
en beskryf word nie! 

Kontakpersone
Die kerkkantoor (022 4821407) en Theresa van Vreden ( sel 0833103823) doen tans die administrasie en kommunikasie rondom die Kleingroepe.

Materiaal:
Bybelstudiegroepe en Omgeegroepe het ruimte om hulle eie materiaal te kies, maar die leraars moedig hulle ook aan om die eredienste se materiaal in
behandeling te neem. Die teks en preke is op die webtuiste beskikbaar.

Die Wyksbyeenkomste se materiaal word deur die leraar gekies en die fasiliteerders kry n week voor die byeekomste op n Sondagoggend half 9
opleiding om die stof te hanteer.

Die afgelope twee jaar het ons aan veldtogte deelgeneem waarna alle kleingroepe ingenooi was om vir 6 weke dieselfde materiaal te hanteer. Dit het tot
dusver sinvol verloop.
KLEINGROEPE
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux