TUISBLAD VIR ONS KLEIN KABOUTERS
Laat Mamma of Pappa vir jou die prentjies aflaai [hulle sal weet hoe om dit te doen]. Kleur dan die prentjies mooi  in en vra vir jou ouers om die storie van die prentjie vir jou te vertel en te wys waar in die Bybel kry ons di prentjie se storie.
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
DIE DUISENDPOOT

Pasop! Pasop vir die duisendpoot!
As hy jou byt lag jy jou dood.
Hy byt klein Jannie op n dag:
Daar kry die kind die lekkerlag.
Dit kielie hier, dit kielie daar,
Dit kielie oral aanmekaar.
Sy voetsool, neus, sy hart se sak,
Dit kielie in sy kieliebak.
Sy mond rek wyd, sy tande wys,
Hy kry inwendig hoendervleis.
Hy rol, hy krul, hy hou sy maag.
Ha-ha! Daar skeur sy hemp se kraag.
Ho-ho! Daar klap sy boonste knoop.
Hie-hie! Daar vlieg sy baadjie oop.
Sy are swel, sy kleur word blou;
Die lagbui word n wolkbreuk nou.
Sy vader skrik: My liewe tyd -
Vanwaar nou die lagsinnigheid?
Sy moeder kerm: Ag, wat is dit?
Nog nooit had hy die ritteltit.
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Dankie vir die lekker dag
Dat ons kon speel en lag.
Dankie vir die sonneskyn,
Die diertjies groot en klein.
Dankie vir ons kos, o Heer,
En alles lief en mooi en teer.
Amen
AANDGEBEDJIE

(Uit die Hallelujaboek 1949)

Heer, as my moeder rustig slaap
en donker is die nag,
hou in die stllle duisternis
dan tog by my die wag.
Leer my verstaan dat niks my tref
U waak aan elke kant,
Ook in my donker kamertjie
Hou U my aan die hand.

Amen
Ons herinner net die ouers daaraan dat alle kinders van Gr 1 tot Gr 10, 75% bywoning moet h om aan die einde van die jaar n sertifikaat te ontvang. Bring asb. die kinders na die kinderbediening en kategese  of maak verskoning by die kategete.