NG KERK
SWARTLAND-NOORD
KERKRAAD
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Erediens en aanbidding

Hiermee bevestig ons dat die erediens gedurende kwartaal Sondae “amptelik“ om 09h20 met musiek en sang begin. Hierdie musiek en sang duur tussen 10 en 15 minute en sluit simboliese opstaan in afhangende van die tema van die lied en erediens. Ons besef dat gedurende hierdie periode inkomende gemeentelede se sig op oop sitplek beperk kan wees. Daarom moedig ons u aan om teen 09h20 u plekke in te neem om sodoende deel te wees van die totale aanbiddingsgebeure. Indien u verkies of as u omstandighede u verhinder om teen genoemde tyd u plek te neem, sal die diakonie u te alle tye behulpsaam wees met die aanwys van oop sitplek.

Dit is vir ons goed om ‘n aanbiddingstuiste Sondagoggende met mekaar deel.
Ps 84:5-8 “Dit gaan goed met …”te
Die Eredienskommissie
Namens die Kerkraad Swartland Noord
  
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Op n Kerkraadsvergadering gehou op 22 Februarie 2018 is n besluit geneem dat doopsondae slegs gaan plaasvind op die 1ste Sondag van n maand
(soos op die kalender aangedui).
Indien daar uitsonderings is vir n spesiale doop versoek sal dit aan die Dagbestuur gerig word vir goedkeuring.