SPESIAAL VIR ONS JONGMENSE en KLEIN KABOUTERS
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
TUISBLAD VIR DIE JEUG
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Swartland Noord het verskeie jeug-aksies.
Van die jeug-aksies word in samewerking met Swartland Moedergemeente, asook die skole gedoen.

CSV
Die Christen Studente Vereniging (CSV) is werksaam in die horskool. Byeenkomste is weekliks. Die leiding hiervan word deur n interkerklike groep wat bestaan uit leraars en onderwysers geneem.

JB Groep
Die JB Groep is spesifiek gefokus op ongetroude jongmense. Die groep kom weekliks bymekaar in n lokaal by Moedergemeente.

Kategese
Kategese is n baie belangrike deel van enige kind se geestelike ontwikkeling en groei. Om die rede is dit belangrik dat kinders effektief geleer en toegerus word in die relatiewe kort weeklikse periode. Graad 7 tot 11 leerders volg die WEG program 2013. Hulp van ouers word steeds benodig.

Kinderbediening
Voorskoolse kinders en Graad 1 tot 6 word bedien tydens die erediens volgens die Paidion program. Hulp van ouers word steeds benodig.

Belydeniskamp
Daar word jaarliks n naweek lange belydeniskamp met die belydenisklas gehou. In 2011 sal die kamp die tweede keer saam met Moedergemeente aangebied word.

Kampe
Daar word beplan om meer van kampe gebruik te maak om die jeug te bedien. Die kampe sal in samewerking met Moedergemeente aangebied word.
Graad 8 & 9 kamp: Die kamp is aangebied van 1 - 3 Maart 2013.
Graad 7 kamp: Die was geen geskikte datum beskikbaar vir 2013 nie.

Avontuurkamp
Daar word jaarliks n avountuurkamp vir graad 10 en 11 leerlinge aangebied. Die kamp fokus daarop om leerlinge se selfvertroue, kommunikasie-, leierskap- en groepsvaardighede te verbeter. Vanjaar sal die kamp aangebied word gedurende die September vakansie te Biedouw.
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za