Om mekaar, as mede Christene, in ons Gemeente te koester, om dit wat ons saambind, nl. Jesus Christus, te deel en om die wêreld daarbuite te wys dat “omgee” bestaan, dat dit mense opbou en dat dit ‘n buffer kan vorm teen dit wat die wêreld as belangrik ag!

Gemeentebediening se Kontakpersone

Gielie du Toit                    (Voorsitter)                                   022487 2523 of 0827752523
Theresa van Vuuren      (Omgeegroep  /  Kleingroepe)        0833103823
Sanet Basson                  (Diens van Barmhartigheid)           0836507265
Gert van Staden              (Erediens)                                       0836261919
                                         (Kommunikasie                         
Johanna Smit                  (Senior Bediening)                          0829792814                            
GEMEENTEBEDIENING
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
My omgeegroep ervaring…..
Ek kan nie wag vir elke Dinsdag,
dit maak my hart sag.

Ons ontmoet ons Heer, gee Hom eer
en deel  mekaar se seer.

Ons deel mekaar se vreugde en pyn
en word opnuut bewus van Sy lig wat in
ons elkeen skyn.

Ons gee vir mekaar om,
want ons fokus is op Hom.

Hier leer Hy ons uitreik na ander,
wat ons lewens verander.

Dankie Heer vir ons bymekaar wees,
dit versterk my gees.

Gielie du Toit
11 Mei 2012
Omgeegroep-leiers
Johan Durr
0826521715
durrfam@mweb.co.za
Johannes Louw
0825576688
jlouwrekenaars@gmail.com
Carl Strydom
0824986299
emcats@telkomsa.net
Gielie du Toit
0837752523
gielie.dutoit@eskom.co.za
Anena Loots
0844760401
anena@puris.co.za
Albert Theron
0836285092
albert.theron@telkomsa.net
Lou Beukman
0825651003
lou@primatyre.co.za
Dirk Lategan
0824448880
dirk@afrifresh.co.za
Deon Bower
0826106936
deonb@spectramapal-sa.co.za
<mailto:deonb@spectramapal-sa.co.za>
Johan Mostert
0824584742
mostertja@telkomsa.net
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux