BYEENKOMSTYE
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ∑  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Kyk ook na die Maand- en weekprogram vir enige bykomende aktiwiteite
en verandering in tye wat mag plaasvind.
Eredienste 09:30 Verander tydens vakansies na 09:00
Sien Maand-aktiwiteite of Weekprogram
Kategese   Sondag na die oggendiens - Graad 7 tot 11
Paidon kinderbegeleiding 09:30 Graad R tot 6
Toerustingsaande Soos gereŽl Kontak u ouderling of diaken
Sien kontakinligting
SPACE 18:30 by Moedergemeente
Mansbybelstudie 06:30 Dinsdae
Biduur - ACVV Diensentrum 09:30 Woensdae
Sendingondersteuners 16:00 Woensdae
Bybelstudie   Sien week- en maandprogram
Kooroefening 18:00 Woensdae
JB groep 19:00 Donderdae - Moedergemeente
Gebedsvriendinne 09:00 Vrydae
Doop Gewoonlik 1ste Sondag van elke maand
Sien week- en maandprogram
Doop Registreer asseblief vir doop 14 dae voor betrokke dag
Besprekings van Kerk en Kerksaal By Kerkkantoor
Siekte / sterftes Stel asseblief u wyksleraar en ouderling in kennis
  Nuwe intrekkers Stel asseblief u wyksleraar en ouderling in kennis
Kerkkantoorure - 022 482 1407
Maandae 11:00 - 12:30
Dinsdae, Donderdae, Vrydae 08:30 - 12:30
Woensdae Gesluit
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef