NG KERK
SWARTLAND-NOORD
Bybelstudie / Toerusting
en
Kategese
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Tema:

Is ‘n “bucket list” nodig?


SKRIFLESING: 1 Korintiërs 15, 2 Korintiërs 4 en
5
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Daar is ‘n paar Interaksie boekies by die deure beskikbaar indien u belangstel om daarvan te neem.
Gemeente Veldtog  “40 Days of Community”

Lyste van kleingroepleiers sal by die tee in die Kelder, na afloop van die erediens beskikbaar wees.


Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.