NG KERK
SWARTLAND-NOORD
BOODSKAPPE
DANKBAAR
GELUKWENSE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved    E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Hier kan gemeentelede en instansie boodsklappe plaas vir kennisname deur die gemeente
Stuur boodskap na frankm@telkomsa.net
Boodskappe sal net geplaas wat goedgekeur word.
KENNISGEWING:
Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Aandbyeenkomste

Vanaf Sondag, 10 Maart, gaan ons begin met aand-byeenkomste in die bo-saal. Hierdie byeenkomste sal om 18:00 wees, en is gemik op almal wat n behoefte het aan Woord op n Sondagaand, en op di wat nie die oggenddienste kan bywoon nie.
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Het u n behoefte aan n tuisverpleging diens? Kontak Sonja Caldera by Sinethemba - Ons het hoop
0792846166
Hartlik geluk aan Nico en Joey Heyns, Flamekstraat 12,  met die geboorte van hul kleinseun Lian.