NG KERK
SWARTLAND-NOORD
BYDRAES DEUR BESOEKERS
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
 
Kerkkantoor - 022 482 1407.
TYDENS GOEIE TYE EN SWAARKRY TYE, DRA ONS MEKAAR, SODAT SWAARKRY MET LEKKERKRY GOU KLA