NG KERK
SWARTLAND-NOORD
BEPLANNING
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Erediens en aanbidding

Hiermee bevestig ons dat die erediens gedurende kwartaal Sondae “amptelik“ om 09h20 met musiek en sang begin. Hierdie musiek en sang duur tussen 10 en 15 minute en sluit simboliese opstaan in afhangende van die tema van die lied en erediens. Ons besef dat gedurende hierdie periode inkomende gemeentelede se sig op oop sitplek beperk kan wees. Daarom moedig ons u aan om teen 09h20 u plekke in te neem om sodoende deel te wees van die totale aanbiddingsgebeure. Indien u verkies of as u omstandighede u verhinder om teen genoemde tyd u plek te neem, sal die diakonie u te alle tye behulpsaam wees met die aanwys van oop sitplek.

Dit is vir ons goed om ‘n aanbiddingstuiste Sondagoggende met mekaar deel.
Ps 84:5-8 “Dit gaan goed met …”te
Die Eredienskommissie
Namens die Kerkraad Swartland Noord
  
Roei op die Oranje 2020
Ons beplan weer ’n roei op Oranjerivier (Vioolsdrif), 20 - 25 Maart 2020. Gee jou naam vir kerkkantoor (Moedergemeente). Jou paspoort moet vanaf Maart nog 6 maande geldig wees. Kinders o18j moet ook geboorte-dokumente kry. Koste: R1600 pp. Eie vervoer en kos.
Deposito: R440 pp - betaalbaar 30 Nov 2019. Daar’s plek vir net 28 roeiers.
Bank: NG Kerk Swartland, Absa, Tjekno: 380 580 039. Verwysing: Roei, voorletter en van. Navrae: Jacobus Snyders, 082 777 1262

Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
HELPENDE HANDE:

Helpende Hande
Ons benodig asb. waspoeier , skoonmaak middels , sjampoe, sardyne, corned beef, suiker en koffie.
Baie dankie vir elkeen se gereelde bydraes, dit word opreg waardeer.

Tydens die erediens van 5 April kom tree Louis John Hüsselman op, waartydens hy vir ons gaan vermaak met ‘n sang optrede.