NG KERK
SWARTLAND-NOORD
SENIOR BURGERS
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
Seniorbediening-voortaan bekend as KLUB 60
Bybellees en kuier in Aandskemering

Daar is mense in die siekeboeë wat nie meer self kan lees of selfs mobiel genoeg is om die uitsending van dienste by te woon nie. Dit is ons voorreg om diegene te bedien deur hul in hul kamers te  besoek, bloot ‘n stukkie uit die Bybel te  lees en saam met hulle te kuier. Nog vrywilligers word dringend benodig. Ons kom elke Sondagmiddag om 17:15 by Aandskemering se voorkamer bymekaar.

Verdere navrae kontak Jacobus by
082 777 1262.

Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
Aandskemering Tehuis vir Bejaardes - Skenkings
Ons herinner lidmate aan die houer by Raimondi’s se uitgang waarin u produkte vir Aandskemering kan plaas. Nie-bederfbare produkte is welkom.
Die produkte word 1 maal per maand na Aandskemering geneem.
Kom ons ondersteun asb. hierdie projek!
 
 
Goue Aar Tehuis

Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Gesondheid asook Badisa vereis dat daar  
gestruktueerde aktiwiteite op ‘n deurlopende basis vir die inwoners van Goue Aar tehuis aangebied  
word. Om dit te kan doen het ons die hulp van vrywilligers/kundiges vanuit die gemeenskap nodig.  
Miskien is daar van u gemeentelede wat graag betrokke wil raak by hierdie programme.  
Voorbeelde van aktiwiteite wat aangebied kan word sou byvoorbeeld insluit:
Brei/hekel groep.  
Leesgroep.  
Tuin en plant projek  
Gespreksgroepe met die inwoners oor aktuele/stimulerende onderwerpe  
Kuns of handwerk  
Oefeninge- op vlak van die inwoner in samewerking met die mediesepersoneel  
Lewensvaardighede.  
Bordspeletjies, legkaarte  
Musiek aktiwiteite  
Uitreikaksie deur die inwoners na ander gemeenskappe of instansies  
Adopt a granny/grandpa  
Bybelstudies of kerkdienste op n Sondag
Daar is twee tydgleuwe wat gevul moet word asb. Dinsdae tot Vrydae vanaf 10h00 tot 11h00 of  
Dinsdae tot Vrydae vanaf 14h30 tot 15h30. Die verskillende groepe moet op n weeklikse basis  
plaasvind.
Indien u sou belangstel om deel te word van hierdie projek, kontak asb vir Leon Venter,  
Programbestuurder by Goue Aar Tehuis by 022 486 6240.
 
 

KLUB 60
Dinsdag, 17 Maart  om 15:30 in die Kelder.  Dit is ons afsluiting vir die kwartaal.  Ons gaan eers Noot vir Noot speel.  Daarna gaannons lekker saamkuier.  Die ete wat verskaf word, word uit ons bussie gefinansier. Elkeen bring sy eie drinkgoed, glase en eetgerei. .