NG KERK
SWARTLAND-NOORD
AKTIWITEITE
Om God se wil te ontdek,
leer ken en uit te leef
Kerkklok Maandagoggende 07:00
Kom ons verenig in gebed vir ons Gemeente en ons land.
Copyright © 2012 by NG Kerk Swartland-Noord - Malmesbury -  All Rights reserved  ·  E-pos: admin@ngksn.co.za
Designed by  Frank Myburgh  - Inspired by Wian le Roux
Aandbyeenkomste
Vanaf Sondag, 10 Maart, gaan ons begin met aand-byeenkomste in die bo-saal. Hierdie byeenkomste sal om 18:00 wees, en is gemik op almal wat ‘n behoefte het aan Woord op ‘n Sondagaand, en op dié wat nie die oggenddienste kan bywoon nie.
Dankoffers inbetalings

Vind u dit makliker om elektroniese
oorbetalings te maak of per
debietorder u maandelikse bydrae
te gee.
Hier volg ons bankbesonderhede:
NG Kerk Swartland-Noord
Nedbank Malmesbury
Lopende rekening: 128 504 3421
Takkode: 154605
KENNISGEWING:

Kennisgewings vir afkondigings sluit op Donderdagoggend om 10:00
Biduur ACVV Dienssentrum elke Woensdag om 09:30 (behalwe gedurende skoolvakansies)
Alle senior burgers word hartlik uitgenooi!
Bidure word gelei deur al die onderskeie predikante van die dorp.
Tee word bedien na afloop van die biduur.

Waardes: ‘n
Samevatting:

 
Belangrike Kontak Nommers
Ds. George Prinsloo
Huis 022-482-3664
Kantoor  022-482-4600
( 08:30 tot 12:30)
Sel / 083 447 6166
Ds. Jan Steyn Huis  022-487-2763
Sel /  082 872 4314
Pastorale Spreekkamer:
Dr. Stella Potgieter
Sel 072 971 9607
Kerkkantoor - 022 482 1407.
“Goue Aar verjaarsdag projek” lidmate wat mense wil bederf met hul verjaarsdae hoef nie ‘n geskenk te koop nie, Clicks Malmesbury borg die hele jaar sin.  Al wat die mense moet doen, op die dag wat ons die partytjie hou vir almal wat verjaar het in daardie maand,  is om koek/eetgoed te bring  en daar wees om te help bedien en verjaarsdag te vier.

Kontakpersoon Beryl Els   084 999 3388.
Meer oor Lig tydskrif:

Besoek
www.lig.co.za <http://www.lig.co.za> of gesels saam op Facebook.
Die tydskrif beskik oor puik Christelike inhoud, maak n verskil, ? gedeelte van inskrywingsfooi gaan aan vroeëkinderontwikkeling
GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE WEEK

Dinsdae:   06:30  Mans Bybelstudie
Woensdae:  06:00 CBMC
                      09:30 Biduur ACVV DIenssentrum
                      15:30 Sendingondersteuners
Vrydae:        09:00 Gebedsvriendin
Sondae        09:00 voor kerk in die Konsistorie
Elke tweede Woensdag tussen 13:00 - 14:00 - Stilword geleentheid in die Kelder
Roei op die Oranje 2020
Ons beplan weer ’n roei op Oranjerivier (Vioolsdrif), 20 - 25 Maart 2020. Gee jou naam vir kerkkantoor (Moedergemeente). Jou paspoort moet vanaf Maart nog 6 maande geldig wees. Kinders o18j moet ook geboorte-dokumente kry. Koste: R1600 pp. Eie vervoer en kos.
Deposito: R440 pp - betaalbaar 30 Nov 2019. Daar’s plek vir net 28 roeiers.
Bank: NG Kerk Swartland, Absa, Tjekno: 380 580 039. Verwysing: Roei, voorletter en van. Navrae: Jacobus Snyders, 082 777 1262